Nederlands leren B1 + Staatsexamen

Staatsexamen programma 1 (B1)
 
Doel
Werken of studeren op MBO niveau 3 of 4
 
Doelgroep
Met het Staatsexamen programma 1 laat de cursist zien dat hij/zij de Nederlandse taal
voldoende beheerst om in Nederland te kunnen werken of studeren. Staatsexamen Programma I is voor mensen die willen werken of studeren op mbo-3 of -4 niveau.
 
Inhoud
Het lesprogramma leidt op tot taalniveau B1. In deze cursus werken we met de methoden:
Taalcompleet B1 en/of Nederlands in actie.
 
Duur
Het volledige traject kan afgerond worden binnen een jaar.
 
Kosten
Het uurtarief voor dit traject is € 14,- per uur.
 
Aanmelding
Ben je geïnteresseerd of je wilt meer informatie over dit traject meld je aan via ons formulier
hieronder: