Inburgeringscursus

Inburgeren (A1/A2)

Doel
Voorbereiding op het inburgeringsexamen NT2
 
Doelgroep
Alle nieuwkomers buiten de Europese grenzen moeten verplicht inburgeren als ze van plan zijn om in Nederland te wonen en te werken. Inburgeren is de taal leren en weten hoe
bepaalde dingen gaan in Nederland.
 
Inhoud
Het inburgeringsexamen bestaat uit de volgende
onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken, Schrijven, KNM (Kennis van de Nederlandse
Maatschappij) en ONA (Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt). Voor ONA kan men vrijstelling krijgen als de inburgeraar minimaal 6 maanden in loondienst is of minimaal 6 maanden een eigen bedrijf heeft. Is dit niet geval dan moet de inburgeraar zelf een portfolio maken en een eindgesprek voeren bij DUO of een ONA-cursus volgen van minimaal 64 uur en een portfolio maken bij een taalschool met een keurmerk van Blik op Werk.
 
Traject
Dit traject bereid de inburgeraar voor op het inburgeringsexamen NT2. Bij de intake kijken
we samen met de cursist naar zijn/haar vooropleiding, taalniveau en beschikbare tijd. Zo
bepalen we in welke groep de cursist het maximale uit de lessen kan halen. De cursist wordt
hierbij begeleid door onze ervaren en gecertificeerde docenten. De inburgeringscursus bestaat uit een deel taal en een deel kennis van de Nederlandse samenleving en Oriëntatie op de
Nederlandse Arbeidsmarkt . Het traject wordt afgesloten met een examentraining.
 
Duur
Het inburgeringstraject duurt 7 tot maximaal 24 maanden. Het is afhankelijk van de leersnelheid van de cursist. Deze snelheid bepalen we tijdens de intake. Je kunt een basis, gemiddeld of snel traject volgen. De mogelijkheden van het volgen van deze lessen zijn zowel fysiek als online.
 
Kosten
Het uurtarief voor dit traject is € 15,- per uur. Hierin zitten de volgende onderdelen: Spreken,
Schrijven, Lezen., Luisteren en KNM (Kennis van de Nederlandse Maatschappij).
Het uurtarief voor de ONA-cursus is € 15,- per uur.
 
Aanmelding
Ben je geïnteresseerd of je wilt meer informatie over dit traject meld je aan via ons formulier
hieronder: