Alfabetiserings Traject

Doel
Leer lezen, schrijven, luisteren en spreken in het Nederlands

Doelgroep
Nieuwkomers in Nederland die in eigen taal niet hebben leren lezen en schrijven. Deze
mensen moeten eerst een alfabetiseringstraject volgen.

Inhoud
In deze cursus leert de nieuwkomer de basis van de Nederlandse taal. De les wordt gevolgd in
een vaste groep van één van onze ervaren en gecertificeerde alfa-docenten. De inhoud en duur
van de lessen zijn afgestemd op wat je al kunt en wat je nog moet leren.

Duur
De duur van dit traject is minimaal 600 uur. Dat is ook een van de voorwaarden van de
inburgeringswet (WI2013). Na de afronding van dit traject krijgt de nieuwkomer een
eindgesprek bij DUO. Bij voldoende inspanning wordt de nieuwkomer ontheven van zijn
inburgeringsplicht.

Kosten
Het uurtarief voor dit traject is € 15,- per uur

Aanmelding
Ben je geïnteresseerd of je wilt meer informatie over dit traject meld je aan via ons formulier
hieronder: