Alfabetiserings Traject

Doel
Leer lezen, schrijven, luisteren en spreken in het Nederlands
Doelgroep
Nieuwkomers in Nederland die in eigen taal niet hebben leren lezen en schrijven. Deze
mensen moeten eerst een alfabetiseringstraject volgen.
Inhoud
In deze cursus leert de nieuwkomer de basis van de Nederlandse taal. De les wordt gevolgd in
een vaste groep van één van onze ervaren en gecertificeerde alfa-docenten. De inhoud en duur
van de lessen zijn afgestemd op wat je al kunt en wat je nog moet leren.
Duur/Ontheffing

De duur van dit traject is minimaal 600 uur. Dat is ook een van de voorwaarden van de inburgeringswet (WI2013).

Aan het einde van de cursus moet u een toets maken om te laten zien wat u geleerd hebt. De toets kost € 150,-.

Deze toets vraagt u aan bij DUO en daarna stuurt DUO u een factuur voor de toets. Nadat u betaald hebt, krijgt u van DUO een uitnodiging voor de toets.

Tijdens de toets kijkt DUO of u de Nederlandse taal kunt leren. U moet actief meedoen aan de toets. Geeft u tijdens de toets geen antwoorden? Dan krijgt u geen ontheffing

Kosten
Het uurtarief voor dit traject is € 15,- per uur
Aanmelding
Ben je geïnteresseerd of je wilt meer informatie over dit traject meld je aan via ons formulier
hieronder: